Aktualności

Oficjalnie. Miasto akcjonariuszem ZKŻ SSA
Miasto Zielona Góra we wtorek oficjalnie przystąpiło do Zielonogórskiego Klubu Żużlowego SSA, stając się jednym z akcjonariuszy Sportowej Spółki Akcyjnej.
 
Dyskutowaną od dawna sprawę zakończono na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, gdzie możliwość wypowiedzenia się i zadania pytań na temat przyszłości żużla w Zielonej Górze mieli radni, reprezentanci ZKŻ SSA i władze miasta.
 
W wyniku głosowanie przyjęto uchwałę mówiącą o przystąpieniu Miasta Zielona Góra do spółki ZKŻ SSA. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden głos był przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.