Falubaz Pomaga to hasło, które motywuje kibiców Zielonogórskiego Klubu Żużlowego do działania niezmiennie od kilku lat. Hasło, które sprawiło, że powstała fundacja o takiej nazwie. – Hasło Falubaz Pomaga kojarzy się ze wszelkimi pozytywnymi działaniami, które od dawna podejmujemy, zawsze reagujemy na czyjeś nieszczęście. Założyliśmy fundację, ponieważ wokół nas jest naprawdę wiele osób potrzebujących wsparcia, chcemy im skutecznie pomagać – mówi prezes Fundacji Falubaz Pomaga Robert Dowhan.

Przekaż 1 procent Fundacji Falubaz Pomaga - to nic nie kosztuje! -  Od kilku lat każdy może wspierać słabszych, chorych, potrzebujących, przeznaczając swój 1 % na organizację pożytku publicznego. Zachęcam Was, by w tym roku była to Fundacja Falubaz Pomaga - mówi kapitan Falubazu Zielona Góra Piotr Protasiewicz. 

Fundacja Falubaz Pomaga
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
tel. / faks: 68 453 89 11
fundacja@falubazpomaga.com
www.falubazpomaga.com

NIP: 9731015630
REGON: 081151902
Nr konta: BRE Bank 22 1140 1850 0000 2301 5200 1001

Główne cele fundacji “Falubaz Pomaga”:
1) ochrona zdrowia i życia ludzkiego,
2) ratowanie życia chorych osób,
3) działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia chorych osób,
4) popularyzacja zdrowego stylu życia,
5) popularyzacja idei edukacyjnych, wychowawczych i naukowych,
6) propagowanie idei „fair play” w rozgrywkach sportowych,
7) poprawa bezpieczeństwa publicznego,
8) działalność w dziedzinie opieki społecznej,
9) działalność w zakresie ochrony środowiska,
10) przeciwdziałanie biedzie, zubożeniu, patologiom społecznym,
11) propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu, w szczególności sportu dzieci i młodzieży.

Zarząd Fundacji Falubaz Pomaga:
Robert Dowhan
- prezes zarządu
Piotr Protasiewicz - członek zarządu
Małgorzata Dobrowolska - członek zarządu

Fundacja Falubaz Pomaga współpracuje z: